مصاحبه خبرنگار صدا و سیما با خانم لطفی مدیر عامل شرکت آنلاین طراحان و دوخت آفرت و همچنین دیدار نماینده شهرستان تکاب از جشنواره تخت سلیمان

مصاحبه خبرنگار صدا و سیما با خانم لطفی مدیر عامل شرکت آنلاین طراحان و دوخت آفرت و همچنین دیدار نماینده شهرستان تکاب از جشنواره تخت سلیمان

این جشنواره در روزهای 14 و 15 و 16 و17  آذر ماه باحضور مدیر عامل شرکت در غرفه پارچه لباس کوردی و همچنین پارچه های کار دست برگزار شد.

نظرات بازدیدکنندگان